Δραστηριότητες

 • Στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκε η "1η Εβδομάδα Οικονομίας και Πολιτισμού (Ε.Ο.Π.)", 25-29/5/2015, http://eop.ckm.gr
 • Στο πλαίσιο της Σχολής λειτουργούν οι εξής Διατμηματικές ομάδες εργασίας:
  • Ομάδα έρευνας 
  • Ομάδα έκδοσης ηλεκτρονικού περιοδικού 
  • Ομάδα σύνδεσης με τις επιχειρήσεις 
  • Ομάδα πολιτισμού/αθλητισμού
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (www.mba.teithe.gr).