Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:

  1. Ο Διευθυντής της Σχολής
  2. Το Συμβούλιο της Σχολής
  3. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής

Διευθυντής της ΣΔΟ είναι ο Δρ Χρήστος Σαρμανιώτης, Καθηγητής.
email: xsarman@mkt.teithe.gr

Μέλη του Συμβουλίου της Σχολής είναι:

  • Χρήστος Σαρμανιώτης, Καθηγητής, Διευθυντής Σχολής
  • Παντελής Κυρμίζογλου, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Αικατερίνη Σιπητάνου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πρόεδρος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
  • Δήμητρα Τσενεσίζη, εκπρόσωπος φοιτητών

Προϊσταμένη γραμματείας είναι η κα Κατερίνα Κοσμίδου
email: gramsdo@admin.teithe.gr, Τηλ.: 2310 013181